خانه » نگارخانه

نگارخانه

کاریکاتور/ فرش قرمز برای بازگشت روباه پیر!

81818-244837-1404109925

فرهنگ نیوز: در روزهای اخیر درحالی صحبت از بازگشایی سفارت انگلستان در تهران مجدداً مطرح می شود که این کشور برای بازگشایی سفارت خود شروطی از جمله دریافت غرامت را مطرح نموده است. اما انگلیس که دست داشتن عواملش در فتنه ۸۸ کاملا مشخص شده است، خود باید تضمین و تعهدی در قبال بازگشت به ایران بدهد که دیگر در ... ادامه مطلب »